Bildnis des J. D’ Alembert André Pujos – Esnauts et Rapilly – Verlagsort- Paris – 1774_1797 – Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin

Bildnis des J. D’ Alembert André Pujos – Esnauts et Rapilly – Verlagsort- Paris – 1774_1797 – Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin

Bildnis des J. D’ Alembert André Pujos – Esnauts et Rapilly – Verlagsort- Paris – 1774_1797 – Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin

Leave a Reply